Consultant Management

Consultant Management

Consultant คืออะไร?

งาน Consultant คืออาชีพที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาโดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจ เช่น การตลาด การขาย การเงิน กฎหมาย ไอที ฯลฯ หรือที่บางคนก็รู้จักในตำแหน่ง Consultant Business หรือ Consultant Management ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ของ Consultant แก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ตั้งเเต่สากกะเบือยันเรือรบ ต้องช่วยให้คำแนะนำทางธุรกิจโดยเฉพาะเวลาที่บริษัทหรือองค์กรใดๆที่ต้องการขึ้นระบบใหม่ ขยายสาขา คิดกลยุทธ์ หรือปรับโครงสร้างองค์กร

Consultant คืออะไร?

ซึ่งเหตุผลที่ธุรกิจนิยมใช้งาน Consultant แก้ปัญหาในด้านต่างๆส่วนนึงเพราะว่าไม่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ประสบการณ์ ก็จะมาจ้างเหล่า Consultant ไปให้คำปรึกษานั่นเองและมีข้อดีข้อเสียเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้

ข้อดี Consultant
 • ได้ทำงานอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลา
 • ได้ฝึก skills หลายด้าน
 • ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเยอะมาก
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการค่อนข้างสูง
 • ได้ทำงานกับคนเก่งมาก
ข้อเสีย Consultant
 • work life balance
 • เครียดและกดดันสุดๆ
 • เสียสุขภาพ
 • ไม่มีเวลาทำอย่างอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ

Consultant Business เหมือนกับ Consultant Management ไหม?

อาชีพ Consultant ส่วนใหญ่จะเเบ่งเป็น Consultant Business กับ Consultant Management ส่วนใหญ่สองอาชีพนี้เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจะมีความเเตกต่างก็เเค่เพียงเรื่องการให้คำแนะนำเท่านั้น

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultant) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเป็นพิเศษซึ่งสามารถในการให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติการสามารถประเมินภาพกว้าง ในการทำงานที่รับประกันความน่าเชื่อถือของผลงาน ต้องเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางที่จะตามมา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) คือ เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกค้า ต้องทำตั้งแต่

วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดที่เพื่อที่จะได้นำเสนอถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คำแนะนำถึง Solution ที่เหมาะสม ต้อง Creative งานที่ต้องมีการ Implement ระบบ เช่น scenario design, data flow mapping, personalisation, communication design ด้วยเนื้องานไม่ได้เขียนโค้ดเน้นการหา Solution เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจให้ลูกค้า

ด้วยเหตุนี้อาชีพ Consultant จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆมากเเละสามารถทำรายได้ได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือน ดังนั้นเวลาให้คำแนะนำ ก็ต้องบอกลูกค้าให้ไปแก้ที่กระบวนการการทำงาน ไม่ใช่ตัวระบบ

ในการจะทำงานในด้านนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องมากมายไปด้วยประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ อีกทั้งควรจะมีคุณสมบัติ Consultant พื้นฐาน ดังนี้

Consultant Business เหมือนกับ Consultant Management ไหม?
 • ความสามารถในการคิดเชิงภาพรวม ซึ่งการเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น จะจะส่งผลต่อการกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้ลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ความสามารถในการคิดเห็นในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะได้ใช้ใวิธีการที่รวดเร็วหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อให้ปัญหาต่างๆสามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้เร็ว และที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เข้าใจแนวคิด หรือแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งผลดีในการทำความเข้าใจและนำสู่การหาสาเหตุของปัญหา
 • งานที่ปรึกษามีลักษณะเฉพาะหน้า คือ ต้องให้คำตอบหรือผลตอบรับ ที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
Jobs aSearcher