หาคน, ทำงาน, กรุงเทพ, พัฒนา, ก้าวหน้า, คุณภาพ

" อะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนกรุงเทพฯ มีงานทำกันนะ? "

ไม่ว่าในองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเล็กก็ต้องการคนทำงานที่ดีมีคุณภาพเพื่อเข้ามาพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพราะคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กร งานต่างๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้หากปราศจากคนทำงาน แล้วองค์กรหรือบรรดาผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการคนทำงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ล่ะ เขาจะต้องคิดถึงปัจจัยอะไรเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกคนมาทำงานกันบ้างนะ?

1.การเดินทาง
แน่นอนว่ากรุงเทพฯ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รถติดมาก ถ้าเลือกรับคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับองค์กร ก็จะไม่เสียเวลาในการเดินทางมาทำงานมาก ลดการมาทำงานสาย

2.ความรับผิดชอบ
องค์กรส่วนใหญ่ก็คงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูง มอบหมายงานอะไรให้ก็ทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อมีอุปสรรคปัญหาในการทำงาน ก็จะพยายามหาวิธีการแก้ไขจนงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

3.ความสามารถ
ไม่ว่าองค์กรไหนก็ต้องอยากได้คนเก่งมีความสามารถไปร่วมงานด้วยทั้งนั้น โดยเฉพาะคนเก่งที่พร้อมจะเรียนรู้ ทดลอง พัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งอยู่เสมอ

4.การศึกษา
เกือบทุกองค์กร เมื่อต้องการรับคนเข้ามาทำงาน คุณสมบัติหลักๆ ที่ต้องการ ก็คงจะหนีไม่พ้นวุฒิการศึกษา ซึ่งส่วนมากก็จะระบุอย่างชัดเจน เมื่อรับคนเข้ามาทำงานแล้ว จะได้สามารถทำงานที่องค์กรมอบหมายให้ได้

5.บุคลิกภาพ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขององค์กรในการเลือกคนมาทำงาน คือการเลือกคนที่มีบุคลิกภาพดี สื่อสารได้ดี มีทักษะในการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

6.สุขภาพ
คุณภาพของผลงานและการทำงานมักจะมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีของคนทำงาน องค์กรต้องเลือกคนที่พร้อมจะทำงานให้กับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่าคนที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ