รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน:

BTS อารีย์,เพลินจิต / MRT พระราม 9, เพชรบุรี, ศูนย์วัฒนธรรม / พระราม 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดการเอกสารต่างๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
  • บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรม MS Office (Word,Excel)
  • ติอต่อประสานงานภายใน และภายนอกขององค์กร
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสัญญาจ้าง
ประสบการณ์ :         0 - 8 ปี
ระดับการศึกษา :      ป.ตรี
วันทำงาน :              จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 17.30)

How to apply?

กรุณาส่งประวัติย่อมาที่อีเมล์ : recruit2@grpasc.com