รายละเอียดงาน

Technician,Drawing Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน:

MRT พระราม 9 / MRT เพชรบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์, ออกแบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ Microstation และทำสัญลักษณ์ลงใน MAP
  • งานอื่นๆที่ได้รรับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย บุคคลิกดี
  • อายุไม่เกิน 20 - 35 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Microstation ได้
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสัญญาจ้าง
ประสบการณ์ :         0 - 6 เดือน
ระดับการศึกษา :      ป.ตรี
วันทำงาน :              จันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 17.30)

How to apply?

กรุณาส่งประวัติย่อมาที่อีเมล์ : recruit2@grpasc.com