รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ (Telesales)

สถานที่ปฏิบัติงาน:

BTS สุรศักดิ์, MRT ลุมพินี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์และจำหน่ายสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ
  • ให้คำแนะนำ เสนอสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า
  • บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานที่ได้รับและติดตามผลการดำเนินการกับลุกค้าอย่างเป็นระบบ
  • ชอบคงามท้าทายในการบรรลุยอดขายที่กำหนดไว้รายเดือน รายไตรมาส รายต่อปี
คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปสัญชาติไทย บุคคลิกดี
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • หากมีประสบการณ์ด้านขายประกันรถยนต์และมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสัญญาจ้าง
ประสบการณ์ :         6 เดือนขึ้นไป
ระดับการศึกษา :      ปวช ขึ้นไป
วันทำงาน :              จันทร์ - ศุกร์ ทำงาน 2 กะ (9.00 - 19.00)

How to apply?

กรุณาส่งประวัติย่อมาที่อีเมล์ : recruit2@grpasc.com