รายละเอียดงาน

Asst. HR Manager – Outsourcing

สถานที่ปฏิบัติงาน:

MRT Lumpini

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Overall management for HR and General Affairs functions.
 • Keep in compliance with labor laws, legal requirements, company regulations, policies and other relevant rules and laws.
 • Manage and direct manpower plan and personal requisition to be hired in a proper lead time.
 • Handling organizational development and career development.
 • Coordinating and following up on assignments with the HR Department.
 • Creating and maintaining good relationships with internal and external parties to ensure efficient and effective operations.
 • Coordinating and supporting to CSR activities.
 • Provide monthly report.
 • Perform other miscellaneous job – related duties as assigned.
คุณสมบัติ
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Aged 30 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources Management or related field.
 • Strong experience HRM, HRD & Administration and managerial level experience.
 • Good communication skills in English.
 • Good negotiation and communication skills.
 • Good personality and high responsibilities.
 • Able to work under pressure and willing to work hard.
 • Self – motivated, service minded and well – organized.
 • Good knowledge of Thai Labor Law.
 • Open minded characteristic and good attitude.
ประเภทการจ้างงาน:     พนักงานประจำ
ประสบการณ์:              3 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา:           ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วันทำงาน:                   จันทร์ – ศุกร์ (8:30 - 17:30)
สถานที่ปฏิบัติงาน:        MRT ลุมพินี

How to apply?

กรุณาส่งประวัติย่อมาที่อีเมล์ : recruit2@grpasc.com