ความชำนาญ (Expertise)

Call / Customer Service

เรามีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าด้าน Call Center พร้อมทั้งทีมงานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Inbound - OutBound, งานติดตามหนี้สิน(Collection) และการส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์(Tele marketing)ที่มีทักษะในการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเรายังมีการให้บริการที่ปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารจัดการ ระบบ Call Center อีกด้วย