ความชำนาญ (Expertise)

วิศวกรรม (Engineering)

เรามีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ด้านการสรรหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้ง นักออกแบบ, ผู้จัดการ, วิศวกร, ผู้จัดการโครงการ ฯลฯ