ความชำนาญ (Expertise)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

เรามีบริการสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบุคลากรด้าน ช่างออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็น การให้บริการทั้งในรูปแบบการจ้างบริการหรือแบบสัญญาจ้างโครงการ เป็นต้น