ความชำนาญ (Expertise)

สำนักงาน (Office)

เรามีบริการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงจากการให้บริการของ AAC ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสรรหาบุคลกรที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับทั่วไป, รับผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญงานด้านเทคนิค, ผู้ช่วย, ผู้ดูแลระบบ, ผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้อนข้อมูล, การประมวลผล, งานบัญชี, การแพทย์, กฏหมาย และงานด้านประกันภัยต่างๆ เรามุ่งเน้นให้บริการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมีความสามารถทักษะที่ดีเยี่ยม รวมถึงมประสบการณ์โดยตรงกับสายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน