Outsourcing Service

Outsourcing Service

บริการ outsource ได้ยินมานาน แต่ความจริงเเล้วคืออะไร?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า บริการ outsource หรือ Outsourcing Service มาบ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย IT หรือ Information Technology ที่มักจะมีการจ้างงาน Outsource เลือกใช้บริการจาก บริษัท Outsource เป็นอัตราส่วนที่มากแน่นอนว่าบทบาทของ Outsource ก็มีความหลากหลายขึ้นมาก นอกจากนี้การใช้ Outsource พวก Specialist ในการทำโปรเจ็คต่างๆ ยังจะได้มุมมองใหม่ๆ เพราะขอบข่ายงานไม่ได้มีเพียงแค่ พนักงานดูแลระบบไอทีในองค์กร วิศวกร พนักงานสำรวจตลาด เทเลมาร์เก็ตติ้ง และประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ยังเริ่มมองหางานตำแหน่งอื่นๆ เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน หรือแม้กระทั่ง หน่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของ Outsource ที่ทำให้หลายๆองค์กร ก็คือ คนที่สามรถทำงานได้เลย ไม่ต้องมาเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด หรือเพียงเเค่ศึกษาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้เลย แต่ถ้าบริษัทผู้ว่าจ้าง มีความสนิทหรือรู้จักคนที่มีฝีมือบางคนอยู่แล้ว บริษัทก็มักจะเลือกจ้างพนักงาน Outsource ตรงๆ โดยไม่ผ่านบริษัทต้นสังกัด เพื่อเป็นการลดค่าบริการได้เหมือนกัน

Outsource คือการจ้างบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อเข้ามาทำงานบางอย่างให้กับองค์กรภายใน โดยที่การจ้างบุคคลภายนอก อาจจะเป็นการจ้างโดย Outsource เหตุผลหลักอาจจะเป็นเพราะว่าองค์กรอาจจะมีทรัพยากรไม่พอ ทั้งในเรื่องทักษะของพนักงานหรืออาจจะเป็นการจ้างเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้ หรือการจ้าง บริษัท Outsource ขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราปิดงานขนาดใหญ่ได้

หลักการเบื้องต้นของการจ้างบุคคลภายนอกก็คือ การจัดหาแรงงานหรือทักษะงานที่บริษัทยังไม่มีในปัจจุบัน เพราะการ Outsource งานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องลงทุนสูงออกไปให้บริษัทที่มีความพร้อมและความชำนาญกว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแทน

การจ้างพนักงาน Outsource มาทำงานแทนมักจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่

  • เพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Savings) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน
  • ช่วยให้องค์กรสามารถเน้นธุรกิจหลัก (Focus on Core Business) องค์กรสามารถมุ่งทำในสิ่งที่เป็น ธุรกิจหลักและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น
  • สร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กรมากขึ้น (Knowledge) จากการเข้าหาประสบการณ์ ความรู้
  • การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (Contracts) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา องค์กรสามารถปรับเป็นตัวเงิน และฟ้องร้องทางกฎหมายได้
  • ได้รับผู้ที่มีความชำนาญในการดำเนินงาน (Operational Expertise) ซึ่งบางครั้งยากที่จะสร้างขึ้นมาได้เองในระยะเวลาอันสั้นภายในองค์กร
  • ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) ที่ไม่ต้องรับภาระทั้งหมด ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
  • เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for Change) องค์กรสามารถใช้ข้อตกลงที่ทำกับพนักงาน Outsource สำหรับการทำงานที่ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง

เหตุผลที่การ Outsource มีบทบาทในปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆเล็งเห็นประโยชน์ของการ Outsource ดังนี้

ธุรกิจ Outsourcing สามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ

แต่ที่คนส่วนใหญ่มักจะรับรู้และนิยม Outsource กันคือ ด้านระบบสารสนเทศ (IT Outsourcing) ด้านการตลาด (Market Outsourcing) และด้านบุคลากร (Human Resource Outsourcing)

ดังนั้น Outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นกระแสที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ และแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มีการจ้าง Outsource ในมูลค่านับหมื่นล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 10 ปี และโดยเฉพาะกระแสเห็นด้วยจากหน่วยงานราชการไทย

Outsourcing Service กับการใช้บริการบริษัท Outsource

หลังจากทำความเข้าใจกับบริการ outsource เบื้องต้นมาแล้วซึ่ง Outsourcing Service หลักๆก็คือ การทำงานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องลงทุนสูงออกไปให้บริษัทที่มีความพร้อมและความชำนาญกว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแทน โดยที่การจ้างบุคคลภายนอก อาจจะเป็นการจ้างบริษัท Outsource ขนาดใหญ่เพื่อช่วยปิดงานได้

หลักการของบริษัท Outsource ก็คือ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ทำงานได้เข้ามาในบริษัทของตน แล้วถ้าลูกค้ารายไหนต้องการ คนที่ทำงานได้ตามที่ลูกค้ากำหนด (หรือ ความสามารถเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ) บริษัท Outsource ก็จะส่งคนไปทำงานที่บริษัทผู้ว่าจ้าง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง

มาถึงขั้นนี้หลายคนคงรู้เเล้วว่าบริการ outsource คือการทำงานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องการความชำนาญมากเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ ก็อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงเหมือนกัน เพราะว่าในกรณีที่พบกับ พนักงาน Outsource ที่ไม่ได้คุณภาพ บริษัทผู้ว่าจ้าง สามารถส่งกลับ แล้วขอคนใหม่ได้ และถ้าเลวร้ายจนถึงสร้างความเสียหาย ก็สามารถฟ้องร้องบริษัท Outsource ได้

ดังนั้นบริษัท Outsource ควรมีสวัสดิการที่ดีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้นและมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงาน บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะจัดการทั้งสองอย่างให้เหมาะสม และถือเป็นการดูแลความเป็นอยู่พนักงานในระยะยาวด้วยเพราะหากองค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่ตามความเหมาะสมให้กับพนักงานได้ ก็จะช่วยดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานและเป็นการสร้างเเรงจูงใจในระยะยาวอีกด้วย

Jobs aSearcher